POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje dotyczące polityki

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Agencji Zatrudnienia Club Silesius. i odnosi się wyłącznie do danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
 2. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące procedur w zakresie zbierania danych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, ich przetwarzania, udostępniania oraz zabezpieczenia.
 3. Poruszając się po naszym serwisie pozostajecie Państwo anonimowymi – do momentu świadomego wypełnienia formularzy zgłoszeniowych, a tym samym przekazania administratorowi danych.
 4. Wejście i korzystanie z naszego serwisu wymaga zaakceptowania niniejszej polityki prywatności.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach, do których prowadzą linki zamieszczone na naszej stronie. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej z odwiedzanych stron.
 6. Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się w serwisie, o ile nie podano inaczej, są chronionymi znakami handlowymi, zaś zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi.

 

II. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Agencja Zatrudnienia Club Silesius Katarzyna Szajca z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 7, posiadająca NIP 991 011 71 75.
 2. Club Silesius  jest agencją zatrudnienia wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 12098, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego.
 3. W przypadku pytań dotyczących zbieranych przez nas informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem drogą mailową ks@clubsilesius.com.pl lub telefoniczną  tel. 77 44 12 450.

 

III. W jaki sposób i jakie informacje gromadzimy?

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach informacje oraz zapisywane na urządzeniach końcowych pliki cookies.
 2. Wejście do serwisu i wypełnienie formularzy jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzach są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem konkretnego formularza np. w celach rekrutacyjnych lub udostępnienia bezpłatnego serwisu nauki języka niemieckiego.
 5. Dodatkowym źródłem pozyskiwania informacji są kontakty telefoniczne i mailowe z osobami zainteresowanymi skorzystaniem z naszych usług oraz przesyłane drogą korespondencyjną, mailową bądź dostarczane osobiście kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż zawodowy.
 6. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje w szczególności:
  1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email,
  2. dane dotyczące wykształcenia: nazwę i daty ukończonych szkół oraz kursów,
  3. dane dotyczące doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych: okresy oraz miejsca zatrudnienia z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji oraz wykonywanych czynności, świadectwa pracy, referencje dotychczasowych pracodawców.
 7. Gromadzimy, wykorzystujemy i odnosimy się wyłącznie do danych osobowych, które mają istotne znaczenie i są użyteczne dla wypełniania naszych zobowiązań prawnych i biznesowych.
 8. Zgromadzone w ten sposób dane trafiają do administrowanej, chronionej i zabezpieczonej bazy danych zarejestrowanej w zbiorach danych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Ponadto zapewniamy bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu.
 10. Zwracamy uwagę, iż dane przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są całkowicie bezpieczne. Czynimy starania w celu maksymalnego zabezpieczenia transmisji danych od serwera pocztowego do siedziby naszej firmy, nie mamy natomiast wpływu na zabezpieczenia pozostałych łączy internetowych.

 

IV. Komu możemy przekazać informacje ?

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Zgromadzone informacje o osobach zainteresowanych podjęciem zatrudnienia mogą zostać przekazane bezpośrednio pracodawcom, w tym pracodawcom zagranicznym (obszar EWG) po uprzednim wyrażeniu na to zgody osoby powierzającej nam dane.  W takim przypadku podmioty zagraniczne mogą się kontaktować z użytkownikiem w sposób bezpośredni.
 4. Dane mogą zostać ujawnione upoważnionym organom jedynie w przypadkach zgodnych z prawem żądań.

 

V. Twoje prawa

 1. Każdej zarejestrowanej osobie przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i innych informacji na swój temat znajdujących się w naszym posiadaniu, do sprostowania błędnych informacji, do zmiany lub poprawiania informacji uprzednio nam podanych oraz prawo ich usunięcia.
 2. Prosimy o informowanie nas o zmianach Twoich danych osobowych, aby prowadzona przez nas dokumentacja była zgodna ze stanem faktycznym i zawierała aktualne dane.

 

VI. Polityka Cookies

 1. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych użytkownika serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystujemy w celu tworzenia statystyk i badania preferencji użytkowników serwisu co umożliwia nam optymalizację struktury i zawartości serwisu oraz przekazów reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 3. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika oraz jego danych.
 4. Pliki cookies nie pozwalają na jednoznaczne określenie tożsamości użytkownika. Rejestracji podlegają takie informacje jak numer IP, ilość wejść oraz czas przebywania na stronie itp.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies, jak również automatycznie blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach naszego serwisu.