1 EUR = 4,29 ZŁ
1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg

REJESTRACJA ZGŁOSZEŃ

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!

Rekrutacja do projektu "Staże pielęgniarskie w Klinice Frankfurt Höchst trampolina do kariery zawodowej” ruszy 10 września 2012.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria formalne tj.

 • będące obywatelami Polski lub innego kraju uprawnionego do udziału w Programie, albo posiadają oficjalny status uchodźcy lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski,
 • posiadające wykształcenie pielęgniarskie,
 • znające język niemiecki w stopniu komunikatywnym (poziom B1),
 • nie będące wcześniej uczestnikami Programu Leonardo Da Vinci w zakresie praktyk zagranicznych PLM,
 • nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu

zapraszamy do składnia w terminie do 12.10.2012 zgłoszeń do udziału w programie.

Proces kwalifikowania kandydatów obejmie dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonej dokumentacji rekrutacyjnej oraz kryteriów dostępu do projektu.
 2. rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie stopnia znajomości               j. niemieckiego w bezpośredniej konwersacji oraz predyspozycji i motywacji do odbycia stażu .

 Wykaz dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Formularz zgłoszeniowy DOCAnkieta zgłoszeniowa LdV PLM_2012.doc PDFAnkieta zgłoszeniowa LdV PLM.pdf
 2. Oświadczenie DOCOświadczenie LdV PLM_2012.doc PDFOświadczenie LdV PLM.pdf
 3. Kserokopia dyplomu pielegniarskiego
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. Fakultatywnie CV w formie CV Europass DOCCV Europass 97-2003.doc (dobrowolnie),
 6. Regulamin rekrutacji PDFRegulamin rekrutacji LdV PLM_2012.pdf .

Do oceny swojego poziomu znajomości języka niemieckiego w CV Europass prosimy użyć sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego opracowanej przez Radę Europy i przyjętej w Europie do oceny biegłości języka.

 •  Poziom podstawowy (poziomy A1 i A2)
 •  Poziom samodzielności (poziomy B1 i B2)
 •  Poziom biegłości (poziomy C1 i C2)

W tym celu prosimy zapoznać się z opisami poszczególnych poziomów znajdującymi się w dokumencie PDFCV Europass wskazówki wypełnienia.pdf  na stronie 8-11 oraz wybór i uzupełnienie odpowiedniej rubryki w CV Europass.

Forma i tryb składania zgłoszeń:

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesyłać w terminie do  12.10.2012 (liczy się data stempla pocztowego) korespondencyjnie lub mailowo na adres:

Club Silesius Sp. z o.o.

45-057 Opole ul. Ozimska 7

Mail:

 

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Szajca

Kierownik Projektu

Tel. 77 44 12 450

Tel. kom. 600 875 905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Club Silesius Katarzyna Szajca
ul. Ozimska 7
45-057 Opole

Tel.: +48 77 44-12-450
Kom.: +48 664 468 573
e-mail:

zobacz więcej »